Jeg er …

Flere steder i Johannesevangeliet bruger Jesus ordene ”Jeg er…”, for at beskrive hvem han er, og hvad han gør. Ordene kan føres tilbage til mødet mellem Gud og Moses ved den brændende tornebusk, hvor Gud brugte de to ord, da Moses spurgte, hvem, han skulle sige, havde sendt ham. I foråret 2021 skal vi se på nogle af de steder, hvor Jesus siger ”Jeg er…”, og hvad de betyder.